روستای چوبین

روستای چوبین در 5 کیلومتری فارسان قرار دارد . دارای آب و هوای بسیار عالی و طبیعت چشم نواز دارد . دارای چشم ساران بسیار گوارا و سرد است . از 2 بخش روستای بالای (اصلی-قدیمی) و روستای پائین (جدید) تشکیل شده است . ساکنین و مالکین اصلی این روستا فایلم های یوسفی ، قادری ، مولوی ، رفیعی میباشند . شغل ساکنین کشاورزی و به صورت محمدود دامداری است . طبق گفته ریش سفیدان روستا حدود یک قرن تا یک قرن نیم است که بوجود آمده است . با توجه به موقعیت و آب و هوا و منابع طبیعی بسیار غنی و نیروی انسانی که در روستا بود ، متأسفانه بنا به دلایلی بسیار دیگر در روستای بالایی (اصلی-قدیمی) به جز 3 الی 4 منزل مسکونی بیشتر وجود ندارد و همه یا به شهر یا شهرستان های همجوار مانند اصفهان - شهرکرد - فارسان - یزدانشهر و ... مهاجرت کرده و ساکنینی یکی از علل وقوع چنین حادثه ناراحت کننده همین ساکنین روستای پاینی (جدید) میباشند که جزو اولین افرادی بودند که دست به مهاجرت زده و باعث تحریک دیگر ساکنین و در نهایت منجر به چنین فاجعه ایی شده که دست هر غریبه ایی را برای تحاسب این روستای بکر باز گذاشته است

 

منبع : روستای چوبین

 

/ 0 نظر / 26 بازدید